Petr Tichý revize elektroinstalace

Revize Elektroinstalace

Každá revize elektroinstalece obsahuje řadu předepsaných úkonů (prohlídka, zkoušení, měření), prováděných revizním technikem. Revize elektroinstalací jsou prováděny v předepsaných lhůtách dle prostředí, druhu objektu a účelu používání. Po dohodě je možno zpracovat harmonogram revizí elektroinstalací a včas upozorňovat na blížící se konec platnosti revizních zpráv. Pro pravidené zákazníky tuto službu zajišťujeme bezplatně.

Rychlý kontakt